Automat wytwarzający drewno opałowe "SpaltFix S-Multi" z WIDIOWĄ tarczą piły | POSCH
Menu
Produkty » Automatyczna pilarko-łuparka » Typoszereg SpaltFix S-Multi

SpaltFix S-377 Multi & S-415 Multi
Kompaktowe automaty wytwarzające drewno opałowe wyposażone w WIDIOWĄ tarczę piły

Charakterystyka
 • Wydajna 41 cm Maks. średnica kłody
 • Mocna 18 t Maks. siła rozłupywania
 • Szybka 12 polan maks. w ciągu jednego cyklu roboczego

WIELOSTRONNY talent
Więcej polan bez konieczności wymiany noża

Kompaktowe piłowanie, łupanie i załadunek, to cechy piło-łuparki POSCHA. Dzięki WIDIOWEJ tarczy piły i systemowi łupania MULTI automat do wytwarzania drewna opałowego SpaltFix S-Multi w ciągu jednego cyklu roboczego przetwarza kłody drzewne o maks. średnicy 41 cm na 2, 6 lub 12 polan - i to bez pracochłonnej wymiany noża. Piło-łuparka wielostronnego zastosowania przekonuje do siebie dzięki wysokiej wydajności na takt osiągalnej przez tarczę WIDIOWĄ.

SpaltFix S-Multi przekonuje do siebie dzięki wielu użytecznym funkcjom.

 • Wszystko sterowne dzięki obsłudze joystickiem.
 • Podawanie ciągłe
 • Zespół piłujący z WIDIOWĄ tarczą piły umożliwiającą wysoką wydajność
 • Przekazywanie kłody do procesu łupania
 • Więcej możliwości nożem łupiącym MULTI
 • Szybko i wydajnie w celu zwiększenia rentowności produkcji
 • Wszystko sterowne dzięki obsłudze joystickiem.
  Stammeinzug, Sägespalter, Posch
  Obsługa stacjonarnej piło-łuparki jest prosta: jak tylko kłoda drzewna osiągnie taśmociąg wciągający, procesem piłowania i łupania można łatwo sterować bezpiecznie i wygodnie za pomocą joysticka.
 • Podawanie ciągłe
  Stammbeschickung, Brennholzautomat, Posch
  Za pośrednictwem przenośnika taśmowego ma miejsce napędzany hydraulicznie transport kłody drzewnej aż do WIDIOWEJ tarczy piły. Systemy buforowania z przenośników wzdłużnych i poprzecznych można agregować ze sobą według indywidualnych potrzeb.
 • Zespół piłujący z WIDIOWĄ tarczą piły umożliwiającą wysoką wydajność
  WIDIOWA tarcza piły wykonane z węglików spiekanych tnie kłodę na odcinki o długości 20 do 50 cm. Wyróżnia się swoją trwałością i żywotnością. Niezawodne przytrzymywanie kłód podczas piłowania zapewnia dociskacz hydrauliczny.
 • Przekazywanie kłody do procesu łupania
  Brennholzautomat, Spaltkanal, Posch
  Ucięty odcinek kłody jest transportowany przez hydrauliczny napędzany wahacz aż do stempla łupiącego. Wciska on drewno do noża łupiącego.
 • Więcej możliwości nożem łupiącym MULTI
  Regulowany hydraulicznie ramowy nóż łupiący MULTI można wygodnie dostosować do średnicy kłody i prowadzić produkcję 2, 6 lub 12 polan w jednym cyklu roboczym, bez pracochłonnej wymiany noża.
 • Szybko i wydajnie w celu zwiększenia rentowności produkcji
  Brennholzautomat, Förderband, Posch
  Opcjonalnie, polana można oczyścić w jednym przejściu roboczym i pakować w formie gotowej do sprzedaży. Za pomocą dopasowanych taśmociągów i dzięki procesom czyszczenia polan i ich pakowania autorstwa firmy POSCH zoptymalizują Państwo swoją produkcję drewna opałowego.

Wiele polan bez konieczności wymiany noża

Piłowanie z wieloma zaletami i korzyściami

Kłody drzewne są cięte na odcinki o żądanej długości wynoszącej 20 – 50 cm, a następnie przekazywane wahaczem kołyskowym do łupania.

Ale nie tak szybko: są one skracane przez tarczę piły z węglika spiekanego WIDIA. Przekonuje wydajnością piłowania, wysoką prędkością cięcia i niskim zużyciem.
Powstałe czyste wióry drzewne mogą być wykorzystane do innego wykorzystania.

Brennholzautomat, Spaltmesser, Posch

2, 6 lub 12 polan bez konieczności wymiany noża

Dzięki sile łupania wynoszącej maks. 18 ton, odcinek kłody jest wciskany w nóż ramowy, który dzieli go na nawet 12 polan. I wszystko bez uciążliwej wymiany noża, gdyż nóż łupiący jest regulowany hydraulicznie. Średnicę noża łupiącego można wygodnie dostosowywać joystickiem.

Zespół transmisji mocy napędzany jest z traktora lub kombinowanym napędem elektrycznym.

Porównanie SpaltFix S-377 Multi i S-415 Multi

NOWOŚĆ: Przyłącze elektryczne 32 A
SpaltFix S-377 Multi
Piło-łuparka z przyłączem elektrycznym 32 A
- i z 15 tonami siły łupania.
 • Średnica kłody: 10-37 cm
 • Tarcza piły: WIDIOWEJ ∅ 90 cm
 • Siła łupania: 15 ton
 • Wejście i powrót stempla: 33/36 cm/s z automatyczną regulacją prędkości
 • w tym: TURBO-Paket w celu osiągania wyższych wydajności godzinowych
 • Opcjonalnie: Manipulator, SawControl i centralne smarowanie
 • Napęd: za pośrednictwem wału transmisji mocy lub kombinowany silnikiem elektrycznym na przyłączu 32 A
Przyłącze elektryczne 63 A
SpaltFix S-415 Multi
Piło-łuparka z przyłączem elektrycznym 63 A
- i z 18 tonami siły łupania.
 • Średnica kłody: 10-41 cm
 • Tarcza piły: WIDIOWEJ ∅ 100 cm
 • Siła łupania: 18 ton
 • Wejście i powrót stempla: 37/36 cm/s z automatyczną regulacją prędkości
 • w tym: SawControl, automatyczne centralne smarowanie i TURBO-Paket w celu osiągania wyższych wydajności godzinowych
 • Opcjonalnie: Manipulator
 • Napęd: za pośrednictwem wału transmisji mocy lub kombinowany silnikiem elektrycznym na przyłączu 63 A

MULTI-Talent,
jeśli chodzi o wydajność

Dzięki standardowej funkcji turbo, Multitalent osiąga o 25% wyższą wydajność łupania, przez co wydajność godzinowa możliwa jest nawet do 45 metrów przestrzennych drewna.

Długość polana 10 cm (D14)
Długości cięcia L25, L33, L40, L50 cm

Dzięki standardowej funkcji turbo, Multitalent osiąga o 25% wyższą wydajność łupania, przez co wydajność godzinowa możliwa jest nawet do 40 metrów przestrzennych drewna.

Długość polana 10 cm (D14)
Długości cięcia L25, L33, L40, L50 cm

Więcej rozwiązań dla jeszcze lepszej maszyny SpaltFix S-Multi

Dzięki tej możliwości załadunku kłód i dalszej obróbki, Państwa produkcja drewna opałowego staje się jeszcze efektywniejsza.
Podawanie kłód drewna
Czyszczenie i pakowanie polan

Czyszczenie i pakowanie drewna w jednym cyklu technologicznym

Urządzenie do czyszczenia polan LogFix i pakowarka PackFix Hydro pozwalają w okamgnieniu wyczyścić i zapakować polana. PackFix dostarcza samodzielnie gotowe opakowanie drewna, przygotowane do transportu, składowania lub sprzedaży.
Transport i przeładunek polan

Wydajne urządzenia do pakowania

Stół obrotowy ogranicza przestoje przenośnika taśmowego do minimum, a dwubębnowy system zapewnia ciągłość produkcji drewna opałowego.

SpaltFix S-Multi POSCHA w akcji

 • Sägespalten ohne Messerwechsel: SpaltFix S-377 oder S-415 Multi | POSCH Leibnitz o
 • Sägespalter mit ordentlich Power: der neue SpaltFix S-377 Multi - POSCH Leibnitz o
Wybierz region

Asortyment produktów firmy POSCH oferowanych w rożnych regionach może być inny. Odpowiedni wybór regionu gwarantuje przedstawienie najlepszych dostępnych produktów i wyposażenia.

Zapytanie o produkt
Moje dane
Zwrot grzecznościowy
Contact
Preferowany sposób kontaktu

* Required fields

Moje zapotrzebowanie
Zamówienie katalogu
Moje dane
Delivery

How would you like to receive the catalogue?

Confirmation

* Required fields