POSCH Leibnitz - Oświadczenie o ochronie danych, MailChimp, Google Analytics
Menu
Nota prawna » Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

Formularze kontaktowe

Z naszą firmą można się skontaktować w zakładkach „Zamówienie katalogu“ oraz „Kariera“, także za pomocą przycisków ekranowych „Kontakt“, „Zapytanie o produkt“ i „Zapytanie o doradztwo w sprawie produktów“. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe są zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane w celu przesłania mu zamówionych katalogów, przetwarzania aplikacji o pracę lub zapytania o produkt.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgodny osoby, której dane dotyczą! Wyjątkiem od tej reguły stanowi przekazywanie danych partnerom serwisowym firmy Posch, co jest wymagane w celu załatwienia zapytania użytkownika (np. w celu wysłania zamówionego katalogu pocztą). Nie wysyłamy odrębnej informacji o zapisywaniu lub przekazywaniu danych osobom trzecim. Zakres przekazywanych danych ogranicza się do niezbędnego minimum.

Google Analytics

Aby zwiększyć efektywność, na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do analizy statystyk serwisów Google Analytics, oferowanego przez Google Inc. (zwaną w dalszym ciągu „Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik „cookie” informacje o sposobie korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP) przekazywane są na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zostają na nim zapisane. Aby chronić dane osobowe użytkowników, stosowana jest anonimizacja danych. Już sam adres IP użytkownika przekazywany jest do firmy Google w formie zanonimizowanej.
Zapisywanie plików „cookies” można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że może to ograniczyć zakres korzystania z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Szczegółowe informacje zawiera Nota prawna.

Użytkownik może również uniemożliwić gromadzenie danych uzyskanych za pomocą pliku „cookie”, które dotyczą korzystania przez niego ze strony internetowej (również adresu IP), oraz ich przetwarzanie przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ta strona internetowa korzysta z plików „cookie” również w celu późniejszego przedstawiania użytkownikom reklam internetowych w ramach kampanii remarketingu w sieci reklamowej firmy Google. W celu wyświetlania ogłoszeń w ramach remarketingu firmy zewnętrzne jak np. Google korzystają z plików „cookie” zgromadzonych przy przeglądaniu przez użytkownika naszej strony internetowej. Użytkownik może wyłączyć używanie plików „cookie” przez firmę Google na stronie pod adresem www.google.com/ads/preferences .

Podczas rejestracji gromadzone są następujące dane:

 1. Zaszyfrowany adres IP użytkownika
 2. Data i godzina wyświetlenia strony
 3. Częstotliwość wyświetlania stron
 4. Korzystanie z funkcji zawartych na stronie internetowej
 5. System operacyjny urządzenia użytkownika
 6. Dostawca usług internetowych użytkownika
 7. Data i godzina wyświetlenia strony
 8. Strony internetowe, z których użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową
 9. Strony internetowe, na które użytkownik przeszedł z naszej strony internetowej
 10. System operacyjny zainstalowany w urządzeniu końcowym
 11. Wiek, płeć, języki, zainteresowania, kraj pochodzenia

Instalację plików „cookie” można zablokować przez odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednakże może to prowadzić do ograniczenia zakresu korzystania ze wszystkich funkcji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie przez firmę Google zgromadzonych danych osobowych użytkownika w opisany powyżej sposób i w określonym powyżej celu.

Stosowanie funkcji remarketingu lub funkcji „Podobne grupy docelowe“ firmy Google

Na stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „Podobne grupy docelowe” firmy Google Inc. (zwanej w dalszym ciągu „Google“). Funkcja ta umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam skierowanych do użytkowników strony internetowej i uwzględniających ich zainteresowania, jeśli przeglądają oni inne strony internetowe w sieci Google Display. W celu analizy ruchu internetowego, która stanowi podstawę tworzenia indywidualnych ogłoszeń reklamowych, firma Google korzysta z tzw. plików „cookie”. Zapisuje ona przy tym mały plik z ciągiem cyfr w przeglądarce internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową. Na podstawie tej liczby zbierane są informacje o wyświetleniach strony internetowej i zanonimizowane dane dotyczące korzystania z niej. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeśli użytkownik wyświetli później inną stronę internetową w sieci Google Display, zostaną wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą uwzględniały wcześniej wyświetloną tematykę lub informacje o produktach. Korzystanie z plików „cookie” przez firmę Google można wyłączyć na stałe. W tym celu należy kliknąć następujące hiperłącze, a następnie pobrać i zainstalować umieszczoną tam wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatywnie można wyłączyć korzystanie z plików „cookie” przez inne firmy. W tym celu należy wyświetlić stronę dezaktywizacji organizacji Network Advertising Initiative dostępną pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ i skorzystać z informacji dotyczących niewyrażania zgody. Szczegółowe informacje o funkcji remarketingu oraz oświadczenie o ochronie danych firmy Google znajdują się pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

MailChimp

Nasz biuletyn informacyjny informuje o nowych i starszych produktach, zmianach norm i trendach w branży przetwórstwa drewna. W punkcie menu „Subskrypcja biuletynu informacyjnego“ lub poprzez hiperłącze „Wiadomość z informacjami dla partnerów“ można zgłosić zainteresowanie otrzymywaniem biuletynu informacyjnego. Na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie zainteresowania subskrypcją biuletynu.

Poniżej pragniemy przybliżyć tematykę naszego biuletynu informacyjnego oraz poinformować o procedurze subskrypcji, wysyłki oraz analizy w celach statystycznych, a także o prawie użytkownika do zgłoszenia sprzeciwu. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego i akceptuje opisane procedury.

Zawartość biuletynu informacyjnego: Nasza firma wysyła biuletyny informacyjne, wiadomości i inne komunikaty elektroniczne (w dalszym ciągu zwane „biuletynem informacyjnym”) tylko po uzyskaniu zgody odbiorcy lub w przypadku zgody zagwarantowanej prawnie. O ile przy subskrypcji biuletynu informacyjnego jest dokładnie określona jego zawartość, stanowi ona podstawę wyrażenia zgody przez subskrybenta. Ponadto nasze biuletyny informacyjne zawierają aktualności z branży przetwórstwa drewna, a w szczególności informacje o nowych produktach naszej firmy lub modyfikacjach produktów, nowych filmach, zmianach norm dotyczących bezpieczeństwa, imprezach i wydarzeniach takich jak np. targi.

Dane podawane przy rejestracji: Aby móc się zarejestrować jako subskrybent biuletynu informacyjnego, konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, branży i kraju subskrybenta. Te informacje wykorzystujemy, aby dostosować treść biuletynu informacyjnego do zainteresowań czytelników. W przypadku zapytań dotyczących wysyłanych pocztą katalogów prosimy ponadto o podanie adresu pocztowego (nie jest konieczne przy wysyłce katalogu pocztą elektroniczną). Nasz obszar sprzedaży podzielony jest na regiony, zatem w przypadku zapytania o produkt konieczne jest podanie kodu lub miejsca. Te dane traktujemy oczywiście w sposób poufny i przekazujemy naszemu lokalnemu przedstawicielowi tylko w przypadku transakcji handlowej (patrz punkt „Formularz kontaktowy“).

Procedura podwójnej weryfikacji i rejestrowanie: Rejestracja subskrypcji na nasz biuletyn informacyjny odbywa się przy zastosowaniu tzw. procedury podwójnej weryfikacji. Oznacza to, że po zgłoszeniu zainteresowania użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną w celu potwierdzenia subskrypcji biuletynu. Potwierdzenie jest konieczne, aby uniknąć sytuacji, w której osoby będą zapisywały się na biuletyn informacyjny przy użyciu obcego adresu poczty elektronicznej.

Zgłoszenia na subskrypcję biuletynu informacyjnego są rejestrowane, aby móc wykazać, że proces subskrypcji odbywa się zgodnie z wymogami prawa. Zapisywane są przy tym czas zgłoszenia zainteresowania subskrypcją i potwierdzenia subskrypcji oraz adres IP. Rejestrowane są również modyfikacje danych zapisanych ma platformie MailChimp.

Korzystanie z usług platformy MailChimp: Biuletyn informacyjny jest wysyłany za pośrednictwem platformy wysyłki biuletynów informacyjnych MailChimp, należącej do amerykańskiej firmy Rocket Science Group, LLC, z siedzibą pod adresem: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy poczty elektronicznej subskrybentów naszego biuletynu informacyjnego, a także pozostałe dane określone w niniejszej informacji, są zapisywane na serwerach platformy MailChimp w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Działając na nasze zlecenie, platforma MailChimp korzysta z tych informacji do wysyłki i oceny biuletynu informacyjnego. Ponadto według własnych informacji MailChimp może wykorzystywać ta dane w celu optymalizacji lub udoskonalenia własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i sposobu prezentacji biuletynu informacyjnego lub w celach gospodarczych, aby określić kraje, z których pochodzą subskrybenci biuletynu. Platforma MailChimp nie wykorzystuje jednakże danych subskrybentów naszego biuletynu informacyjnego, aby kontaktować się z nimi bezpośrednio ani nie przekazuje tych danych osobom trzecim.

Mamy pełne zaufanie do niezawodności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych na platformie MailChimp. MailChimp posiada certyfikat zgodności z umową w sprawie ochrony danych zawartą pomiędzy UE i USA „Tarcza Prywatności” i zobowiązuje się do przestrzegania wymogów Unii w zakresie ochrony danych. Ponadto platforma MailChimp podpisała z naszą firmą porozumienie w sprawie przetwarzania danych. W ramach tej umowy platforma MailChimp zobowiązała się do ochrony danych naszych użytkowników, do ich przetwarzania na nasze zlecenie zgodnie z wymogami ochrony danych i w szczególności do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim. Z warunkami ochrony danych na platformie MailChimp można zapoznać się tutaj.

Badania i analizy w celach statystycznych: Biuletyn informacyjny zawiera tzw. „sygnalizator sieci web“, będący obiektem pliku, który jest pobierany przez serwer platformy MailChimp, gdy użytkownik otworzy biuletyn informacyjny. W ramach tej operacji rejestrowane są przede wszystkim informacje techniczne takie jak informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika, adres IP użytkownika i godzinę pobrania. Informacje te są wykorzystywane w celu udoskonalenia usługi od strony technicznej na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz nawyków czytania użytkowników określanych na podstawie miejsca wyświetlania (można to określić na podstawie adresu IP) lub godziny wyświetlenia biuletynu informacyjnego. W ramach badań w celach statystycznych sprawdza się, czy użytkownik otwiera biuletyn informacyjny, kiedy go otwiera oraz które hiperłącza klika. Przyporządkowanie tych informacji do poszczególnych subskrybentów biuletynu informacyjnego jest co prawda możliwe od stron technicznej, lecz obserwacja zachowania poszczególnych użytkowników nie jest naszym zamiarem ani zamiarem platformy MailChimp. Analiza ma głównie na celu poznanie zwyczajów naszych użytkowników w zakresie czytania i dostosowania pod tym kątem treści naszego biuletynu lub wysyłanie różnych materiałów do użytkowników odpowiednio do ich zainteresowań.

Wyświetlanie online i zarządzanie danymi: W pewnych sytuacjach przekierowujemy odbiorców naszego biuletynu informacyjnego na stronę internetową platformy MailChimp. Na przykład nasz biuletyn informacyjny może zawierać hiperłącze, za pomocą którego można wyświetlić biuletyn w trybie online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w różnych programach poczty elektronicznej). Ponadto odbiorcy biuletynu informacyjnego mogą skorygować później swoje dane jak np. adres poczty elektronicznej. Również Oświadczenie o ochronie danych platformy MailChimp znajduje się tylko na jej stronie internetowej. W związku z powyższym informujemy, że na stronach internetowych platformy MailChimp stosowane są pliki „cookie” i platforma MailChimp, jej partnerzy oraz usługodawcy (np. Google Analytics) wykorzystują je przy przetwarzaniu danych osobowych. Na te czynności gromadzenia danych nie mamy wpływu. Szczegółowe informacje zawiera Oświadczenie o ochronie danych platformy MailChimp. Ponadto informujemy o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych na stronach internetowych w celach reklamy; stosowne informacje podane są na stronach http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com/ (dotyczy Europy).

Rezygnacja z subskrypcji / cofnięcie zgody: W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego tzn. wycofać swoją zgodę. Powoduje to jednoczesne wycofanie zgody na wysyłkę biuletynu za pośrednictwem platformy MailChimp oraz zgody na analizy w celach statystycznych. Niestety nie ma możliwości odrębnego odwołania wysyłki za pośrednictwem platformy MailChimp lub wycofania zgody na prowadzenia analiz w celach statystycznych. Hiperłącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji znajduje się na końcu każdego biuletynu informacyjnego. Rezygnacja z subskrypcji musi dojść do firmy POSCH GmbH, aby była skuteczna. Nie jest ona powiązana z żadnymi kosztami poza kosztami transmisji danych. Dane teleadresowe potrzebne w celu rezygnacji z subskrypcji podane są w nocie prawnej. Rezygnacja z subskrypcji powoduje wykasowanie adresu poczty elektronicznej subskrybenta.

Podstawa prawna – ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Zgodnie z wymogami obowiązującego od dnia 25 maja 2018 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że zgoda na wysyłkę adresów poczty elektronicznej ma miejsca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO oraz § 7 ust. 2 pkt. 3 lub ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Skorzystanie z usług platformy MailChimp, gromadzenie danych w celu analiz statystycznych oraz rejestrowanie procesu zapisywania się jest niezbędne z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zainteresowani stosowaniem przyjaznego dla użytkownika oraz bezpiecznego biuletynu informacyjnego, który z jednej strony służy realizacji naszych celów gospodarczych, a z drugiej spełnia oczekiwania czytelników.

Dodatkowo informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu w dowolnymi momencie wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw może szczególnie dotyczyć przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Informacje dotyczące ochrony danych w mediach społecznościowych

W celu komunikowania się z naszymi klientami i osobami zainteresowanymi wykorzystujemy media społecznościowe. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych podane są na poszczególnych platformach:

Facebook | YouTube | Instagram

Dostęp do danych, sprostowanie, blokada i usunięcie danych

Użytkownik ma prawo do dostępu do zapisanych danych, które go dotyczą, oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia.

Wybierz region

Asortyment produktów firmy POSCH oferowanych w rożnych regionach może być inny. Odpowiedni wybór regionu gwarantuje przedstawienie najlepszych dostępnych produktów i wyposażenia.

Zapytanie o produkt
Moje dane
Zwrot grzecznościowy
Contact
Preferowany sposób kontaktu
Aby zapewnić najlepszą możliwą poradę i móc skontaktować się z Tobą w przypadku pytań, podaj nam swój numer telefonu

* Required fields

Moje zapotrzebowanie
Zamówienie katalogu
Moje dane
Delivery

How would you like to receive the catalogue?

Confirmation

* Required fields