Verklaring gegevensbescherming, Mailchimp, Google Analytics - POSCH Leibnitz
Menu
Impressum » Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Contactformulieren

Op de bladzijden “Catalogusbestelling”, “Carrière” en bij de knoppen “Contact”, “Productaanvraag” en “Aanvraag tot productadvies”, kunt u contact met ons opnemen. Persoonsgebonden gegevens worden in de door u verstrekte omvang bewaard, verwerkt en gebruikt. Dit geschiedt ten behoeve van het toezenden van de gewenste catalogi, ter bewerking van uw sollicitatie, dan wel uw productaanvraag.

Een verstrekking aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming vindt niet plaats! Hiervan uitgezonderd is het ter beschikking stellen aan dienstverleners van Posch, welke wij nodig hebben voor de afhandeling van uw aanvraag (bv. voor de verzending met de post van een aangevraagde catalogus). Een afzonderlijke kennisgeving betreffende opslag of doorgave vindt niet plaats. De omvang van de doorgegeven gegevens blijft tot een minimum beperkt.

Google Analytics

Op onze bladzijden op het internet maken wij voor een verhoging van de efficiëntie gebruik van de diensten van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Om de belangen van de gebruiker ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te beschermen, wordt dit uitgevoerd door de gegevens anoniem te maken. Uw IP-adres wordt in onherkenbare vorm (=anoniem gemaakt) aan Google doorgegeven.
U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software tegengaan; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website in hun volle omgang kunt benutten. Meer informatie hieromtrent vindt u ook in ons impressum.

U kunt bovendien de registratie van de gegevens die de cookie heeft bewaard over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende koppeling de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deze website maakt ook gebruikt van cookies met het doeleinde de bezoekers via remarketing-campagnes met online promotie aan te spreken op een later tijdstip binnen het Google-netwerk. Voor het schakelen van remarketing-advertenties maken derden als Google gebruik van cookies op basis van een bezoek aan onze website. U heeft als gebruiker de mogelijkheid, het gebruik van cookies door Google te deactiveren, door deze bladzijde voor het deactiveren van Google onder www.google.com/ads/preferences op te roepen.

De volgende gegevens worden in het kader van de aanmeldingsprocedure geregistreerd:

 1. het gecodeerde IP-adres van de gebruiker
 2. datum en tijdstip van de oproep
 3. regelmaat waarmee de bladzijde wordt opgeroepen
 4. benutting van functies op de website
 5. het besturingssysteem van de gebruiker
 6. de internet-serviceprovider van de gebruiker
 7. datum en tijdstip van de oproep
 8. websites waarvandaan het systeem van de gebruiker terechtkomt op onze website
 9. websites, welke door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
 10. door eindapparaten gebruikte besturingssystemen
 11. leeftijd, geslacht, talen, interesses, land van herkomst

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software tegengaan; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat uw gegevens door Google op de beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel worden verwerkt..

Gebruik van de Remarketing- of “Soortgelijke doelgroepen”-functie van Google

Wij maken op de website gebruik van de Remarketing- of “Soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc. (“Google”). Met behulp van deze functie kunnen wij de bezoekers van deze website doelgericht aanspreken met promotie, door het schakelen van gepersonaliseerde, op de belangstelling afgestemde reclame-uitingen bij het oproepen van andere websites in het Google Display-netwerk. Voor het uitvoeren van de analyse van het gebruik van de website, welke de basis vormt voor het maken van op de belangstelling afgestemde reclame-uitingen, maakt Google gebruik van zogenoemde cookies. Hiertoe bewaart Google een klein bestand met een cijfercode in de browsers van de bezoekers van de website. Via dit cijfer worden de bezoeken van de website, alsook anoniem gemaakte gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website geregistreerd. Wanneer u vervolgens een andere website bezoekt in het Google Display-netwerk, krijgt u reclame-uitingen te zien. Deze houden met hoge waarschijnlijkheid rekening met eerder opgeroepen producten en informatie. U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren door de onderstaande koppeling te volgen en de aldaar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt tevens het gebruik van cookies door derden deactiveren door de speciale deactiveringsbladzijde van het initiatief tegen reclame op het netwerk (Network Advertising Initiative) onder http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de aldaar vermelde informatie voor de zogenoemde opt-out navolging te geven. Nadere informatie over Google Remarketing en de verklaring gegevensbescherming is Google ter inzage beschikbaar op: http://www.google.com/privacy/ads/..

MailChimp

Onze e-mail-nieuwsbrief houdt u op de hoogte van productnieuws, wijziging van normen, trends in de vervaardiging van brandhout en productinformatie. Via het menupunt ”Aanmelding nieuwsbrief” dan wel de koppeling ”Partner-NewsMail” kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Er wordt een bevestiging per e-mail verzonden aan het door u vermelde e-mailadres en door uw bevestiging wordt u vervolgens aangemeld voor de nieuwsbrief.

Met de onderstaande aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsook de procedures voor aanmelding, verzending en statische analyse, evenals uw rechten op herroeping. Door een abonnement op onze nieuwsbrief te nemen, verklaart u de ontvangst en de beschreven procedures te aanvaarden.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (in het vervolg “nieuwsbrief” genoemd) enkel met toestemming van de vervanger of volgens een wettelijke regeling. Indien in het kader van de aanmelding voor een nieuwsbrief de betreffende inhoud correct is omschreven, is dit bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over actualiteiten in de bedrijfstak voor de vervaardiging van brandhout, in het bijzonder over productnieuws – resp. wijzigingen vanuit ons bedrijf, nieuwe video’s, wijzigingen van de veiligheidsnormen, festiviteiten en evenementen, zoals beurzen.

Aanmeldingsgegevens: Om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, is de vermelding van uw e-mailadres toereikend. Optioneel verzoeken wij u om bekendmaking van uw voor- en achternaam, alsmede uw bedrijfstak en land. Deze gegevens gebruiken wij enkel om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op de belangstelling van onze lezers. Bij aangevraagde catalogi, welke met de post verzonden dienen te worden, gelieve uw postadres volledig te vermelden (niet nodig bij toezending via e-mail). Aangezien ons verkoopsgebied geografisch is onderverdeeld onder regiovertegenwoordigers, dient bij geval van een productaangave de postcode (ZIP CODE) dan wel de herkomst te worden vermeld. Deze wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en enkel in geval van een zakelijke relatie doorgegeven aan onze partner op de betreffende locatie (zie punt “Contactformulier”).

Double-Opt-In en protocollering: de aanmelding tot onze nieuwsbrief geschiedt in een zogenoemde Double-Opt-In-procedure. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, opdat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden.

De aanmelding tot de nieuwsbrief wordt geprotocolleerd, teneinde het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke vereisten te kunnen staven. Hiertoe behoort de opslag van het tijdpunt van aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres. Tevens worden de wijzigingen van uw bij MailChimp bewaarde gegevens geregistreerd.

Gebruik van de dienstverlener voor verzending “MailChimp”: de nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van “MailChimp”, een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, alsook de overige in het kader van deze aanwijzingen beschreven gegevens, worden bewaard op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp benut deze informatie voor verzending en voor analyse van de nieuwsbrief in onze opdracht. Voorts kan MailChimp volgens eigen informatie deze gegevens gebruiken voor optimalisering of verbetering van de eigen diensten, bv. voor technische optimalisering van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief, dan wel voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

Wij rekenen op de betrouwbaarheid en de IT- alsook gegevensveiligheid van MailChimp. MailChimp is volgens de “Privacy Shield”-overeenkomst voor gegevensbescherming tussen de VS en de EU gecertificeerd en verplicht zich zodoende tot naleving van de EU-voorschriften betreffende gegevensbescherming. Verder hebben wij met MailChimp een “Data-Processing-Agreement” gesloten. Dit betreft een overeenkomst waarin MailChimp zich verbindt, de gegevens van onze gebruikers te beschermen, overeenkomstig de bepalingen voor gegevensbescherming in onze opdracht te verwerken en in het bijzonder niet aan derden door te geven. De bepalingen voor gegevensbescherming van MailChimp zijn hier ter inzage beschikbaar.

Statistische registratie en analyses: de nieuwsbrieven bevatten een zogenoemde “web-beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, welke bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgeroepen op de server van MailChimp. In het kader van deze oproep worden allereerst technische gegevens, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van de dienst aan de hand van de technische gegevens, dan wel de doelgroepen en hun leesgedrag verbonden met hun plaats van oproep (te bepalen met behulp van het IP-adres) of het moment van oproepen. Tot de statistische registratie behoort tevens de vaststelling of de nieuwsbrieven werden geopend, wanneer dit gebeurde en welke koppelingen werden aangeklikt. Deze informatie kan op technische basis weliswaar worden toegewezen aan afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief, maar wij, noch MailChimp streven ernaar, afzonderlijke gebruikers te observeren. Veeleer dienen de analyses ertoe het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hierop af te stemmen, dan wel verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Online-oproep en gegevensbeheer: Er bestaan situaties waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief naar de websites van MailChimp leiden. Zo kunnen onze nieuwsbrieven een koppeling bevatten waarmee de ontvangers de nieuwsbrief online kunnen oproepen (bv. bij problemen met de weergave in uiteenlopende e-mailprogramma’s). Voorts kunnen ontvangers van nieuwsbrieven hun gegevens, zoals het e-mailadres, naderhand corrigeren. Eveneens is de Verklaring gegevensbescherming van MailChimp alleen op hun website ter inzage beschikbaar. In dit verband wijzen wij u erop, dat op de websites van MailChimp gebruik wordt gemaakt van cookies en zodoende persoonsgebonden gegevens worden verwerkt door MailChimp, diens partners en ingezette dienstverleners (bv. Google Analytics). Op deze registratie van gegevens hebben wij geen invloed. Nadere informatie kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming van MailChimp. Wij wijzen u daarnaast op de mogelijkheden bezwaar in te dienen tegen de registratie van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte).

Opzegging/herroeping: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Daarmee vervalt tegelijkertijd uw toestemming voor de verzending via MailChimp en de statistische analyses. Een afzonderlijke herroeping van de verzending via MailChimp of de statistische analyse is helaas niet mogelijk. Er is onderaan elke nieuwsbrief een koppeling opgenomen om deze op te zeggen. De afmelding moet worden ontvangen door POSCH Gesellschaft m.b.H. om van kracht te worden. Hiervoor ontstaan geen andere kosten dan voor de overdracht nodig zijn. De contactgegevens om uw afmelding uit te oefenen, vindt u in het impressum. Door de afmelding wordt uw e-mailadres gewist.

Wetmatige basis verordening gegevensbescherming: overeenkomstig de vereisten van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (DGPR) informeren wij u dat de toestemming voor de verzending aan de e-mailadressen geschiedt op basis van (DSGVO) Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO, alsook § 7 Abs. 2 Nr. 3, resp. Abs. 3 UWG. Het gebruik van de dienstverlener voor verzending, MailChimp, uitvoering van statistische registraties en analyses, alsook protocollering van de aanmeldingsprocedure, geschieden op basis van onze rechtmatige belangen conform Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig systeem voor nieuwsbrieven, dat zowel onze zakelijke belangen dient, alsook voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Wij wijzen er verder nog op, dat u tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgebonden gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften conform Art. 21 DSGVO te allen tijde bezwaar kunt maken. Een dergelijke herroeping kan in het bijzondere worden ingediend tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.

Gegevensbescherming, informatie sociale media-platformen

Voor actieve communicatie met onze klanten & belangstellenden maken wij ook gebruik van sociale media-platformen. Gelieve voor gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming de betreffende platformen te raadplegen:

Facebook | YouTube | Instagram

Informatie over, corrigeren, blokkeren en wissen van gegevens

U heeft het recht op informatie over de u betreffend opgeslagen gegevens, alsook het recht op correctie en wissen.

Kies uw regio

Het productscala van POSCH kan tussen de verschillende regio's afwijken. Met de juiste selectie krijgt u de best passende beschikbare producten en uitrustingen.

Productaanvraag
Mijn gegevens
Aanspreekvorm
Contact
Hoe mogen wij contact met u opnemen?
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en om contact met u op te kunnen nemen in geval van vragen, vragen wij u ons uw telefoonnummer te geven

* Required fields

Mijn aanvraag
Catalogusbestelling
Mijn gegevens
Delivery

How would you like to receive the catalogue?

Confirmation

* Required fields