Prohlášení o ochraně osobních údajů, MailChimp, Google Analytics - POSCH Leibnitz
Nabídka
Impressum » Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontaktní formuláře

Kontaktovat nás můžete na stránkách „Objednávka katalogu“, „Kariéra“ a u tlačítka „Kontakt“, „Dotaz na produkt“ a „Dotaz na poradenství k produktu“. Osobní údaje budou uloženy, zpracovány a použity v poskytnutém rozsahu. To se provádí za účelem zaslání požadovaných katalogů, zpracování vaší žádosti o místo nebo dotazu na produkty.

Bez vašeho výslovného souhlasu nejsou vaše osobní údaje předávány třetím stranám! Výjimku představuje předávání servisním partnerům společnosti Posch, které potřebujeme k vyřízení vašeho požadavku (například k odeslání vyžádaného katalogu poštou). Zvláštní oznámení o ukládání nebo předávání nezasíláme. Rozsah předávání údajů je omezen na minimum.

Google Analytics

Abychom zvýšili efektivitu, používáme na našich webových stránkách službu Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání této stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Aby byly chráněny osobní údaje uživatelů, je prováděna anonymizace údajů. Vaše IP adresa je předána společnosti Google již nerozpoznatelná (= anonymizovaná).
Ukládání souborů cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí těchto webových stránek. Více informací najdete v části Impressum.

Zaznamenávání dat vygenerovaných souborem cookie o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a také zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče z následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tyto webové stránky používají cookies i za účelem oslovení návštěvníků pozdější online reklamou v síti Google prostřednictvím remarketingových kampaní. Pro spuštění remarketingových reklam používají třetí strany, například společnost Google, cookies na základě návštěvy našich webových stránek. Jako uživatel máte možnost používání cookies společností Google deaktivovat tím, že si vyvoláte stránku společnosti Google pro deaktivaci www.google.com/ads/preferences.

V rámci registračního procesu jsou shromažďovány následující údaje:

 1. Šifrovaná IP adresa IP
 2. Datum a čas přístupu
 3. Frekvence zobrazení stránek
 4. Použití funkcí webových stránek
 5. Operační systém uživatele
 6. Poskytovatel internetových služeb uživatele
 7. Datum a čas přístupu
 8. Webové stránky, ze kterých se uživatelský systém dostane na naše webové stránky
 9. Webové stránky, na které uživatelský systém přistupuje prostřednictvím našich webových stránek
 10. Použité operační systémy koncových zařízení
 11. Věk, pohlaví, jazyky, zájmy, země původu

Instalaci souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním vašich údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Používání funkce remarketingu nebo „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google

Na webových stránkách používáne funkce remarketingu nebo „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. („Google“). Pomocí této funkce můžeme oslovit návštěvníky webových stránek cílenou reklamou, která se návštěvníkům webových stránek zobrazuje personalizovaně a podle zájmů, když navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google. K provádění analýzy využití webových stránek, která tvoří základ pro tvorbu reklamy podle zájmů, používá společnost Google tzv. cookies. Za tímto účelem ukládá Google do prohlížečů návštěvníků webových stránek malý soubor se sekvencí čísel. Toto číslo zaznamenává návštěvy webových stránek a anonymizované údaje o používání webových stránek. Neprobíhá žádné ukládání osobních údajů návštěvníků webových stránek. Pokud pak navštívíte jiné webové stránky v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které pravděpodobně obsahují dříve zobrazené oblasti produktů a informací. Používání cookies společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí následujícího odkazu, kde si stáhnete a nainstalujete připravený plugin: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativně můžete používání souborů cookies třetími stranami deaktivovat tak, že si vyvoláte deaktivační stránku síťové reklamní iniciativy (Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete kroky podle uvedených podrobných informací pro Opt-Out. Další informace o remarketingu společnosti Google a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: http://www.google.com/privacy/ads/.

MailChimp

Náš e-mailový informační bulletin vás informuje o nových produktech, změnách norem, trendech ve zpracování palivového dřeva a o produktech. Přes menu „Přihlášení k odběru informačního bulletinu“ nebo odkaz „NewsMail partnerů“ se můžete přihlásit k odběru informačního bulletinu. Na vámi zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail a jeho potvrzením se přihlásíte k odběru informačního bulletinu.

Níže uvádíme informace o obsahu informačního bulletinu, přihlášení k odběru, zasílání a o statistických vyhodnocovacích postupech, jakož i o vašem právu na odmítnutí. Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, souhlasíte s jeho zasíláním a popsanými postupy.

Obsah informačního bulletinu: Informační bulletiny, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen „informační bulletin“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo se zákonným povolením. Pokud jsou v rámci přihlášení k odběru informačního bulletinu konkrétně popsány jeho obsahy, jsou pro souhlas uživatelů rozhodující. Naše informační bulletiny obsahují informace o nejnovějším vývoji v odvětví zpracování palivového dřeva, zejména o nových produktech – nebo o změnách v naší společnosti, o nových videích, o změnách bezpečnostních norem, o událostech a akcích, jako jsou například veletrhy.

Přihlašovací údaje: Jestliže se chcete přihlásit k odběru informačního bulletinu, stačí zadat e-mailovou adresu. Případně vás žádáme, abyste uvedli vaše jméno a příjmení, stejně jako odvětví a zemi. Tyto informace používáme pouze k přizpůsobení obsahu informačního bulletinu zájmům našich čtenářů. V případě dotazů ohledně katalogu, které by měly být zaslány poštou, požadujeme také zadání vaší poštovní adresy (neplatí pro zasílání prostřednictvím e-mailu). Vzhledem k tomu, že naše prodejní oblast je geograficky rozdělena na oblastní zástupce, je v případě dotazu na produkt nutné uvést PSČ (ZIP CODE) nebo zemi původu. To bude samozřejmě zpracováno důvěrně a předáno našemu partnerovi na příslušném místě jen v případě obchodního vztahu (viz bod „Kontaktní formulář“).

Double-Opt-In a protokolování: Přihlášení k odběru našeho informačního bulletinu probíhá postupem Double-Opt-In. To znamená, že po přihlášení k odběru obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení přihlášení. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlásit pod cizími e-mailovými adresami.

Přihlášení k odběru informačního bulletinu bude protokolováno, aby bylo možno prokázat registrační proces podle právních požadavků. Patří sem ukládání času přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Podobně budou zaznamenány změny dat uložených v MailChimp.

Použití poskytovatele poštovních služeb „MailChimp“: Zasílání informačního bulletinu probíhá prostřednictvím „MailChimp“, platformy pro zasílání informačních bulletinů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy příjemců informačních bulletinů a další informace popsané v těchto poznámkách jsou uloženy na serverech MailChimp v USA. MailChimp používá tyto informace k zasílání a vyhodnocení informačních bulletinů z našeho pověření. Dále může MailChimp podle vlastních informací použít tato data k optimalizaci nebo zlepšení svých služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a zobrazování informačního bulletinu nebo pro hospodářské účely, pro určení, ze kterých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však nepoužívá údaje našich příjemců informačního bulletinu k tomu, aby je sám oslovoval, ani je nepředává třetím stranám.

Věříme ve spolehlivost, zabezpečení IT a dat služby MailChimp. Služba MailChimp je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“ a společnost se zavázala dodržovat požadavky EU na ochranu osobních údajů. Dále jsme s MailChimp uzavřeli smlouvu o zpracování dat. Jedná se o smlouvu, ve které se společnost MailChimp zavázala chránit osobní údaje našich uživatelů, zpracovávat je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z našeho pověření a zejména je nepředávat třetím stranám. Zásady ochrany osobních údajů služby MailChimp si můžete přečíst zde .

Statisticktická zjišťování a analýzy: Informační bulletiny obsahují tzv. „web-beacon“, tj. soubor velikosti pixelu, který je serverem MailChimp načten při otevření informačního bulletinu. Při tomto vyvolání se nejprve shromažďují technické informace, například informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresu a čas načítání. Tyto informace se používají ke zlepšení technické výkonnosti služeb na základě jejich specifikací nebo cílových skupin a jejich čtecích zvyklostí podle lokality (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Mezi statistická zjišťování patří také zjištění, zda byly bulletiny otevřeny, kdy byly otevřeny a na které odkazy bylo kliknuto. Z technických důvodů mohou být tyto informace přiděleny jednotlivým příjemcům bulletinu. Ani my, ani MailChimp však nehodláme sledovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám slouží pouze k rozpoznání čtenářských zvyklostí našich uživatelů a k jejich přizpůsobení nebo k odeslání odlišného obsahu podle zájmů našich uživatelů.

Online vyvolání a správa dat: Existují případy, kdy adresáty informačního bulletinu nasměrujeme na webové stránky služby MailChimp. Naše informační bulletiny obsahují například odkaz, který umožňuje příjemcům načítat informační bulletiny online (například v případě problémů se zobrazením v různých e-mailových programech). Dále mohou příjemci informačního bulletinu dodatečně opravit své údaje, například e-mailovou adresu. Také Prohlášení o ochraně osobních údajů služby MailChimp si lze přečíst jen na jejich internerových stránkách. V této souvislosti upozorňujeme, že na webových stránkách MailChimp jsou používány cookies, takže osobní údaje zpracovává MailChimp, jejich partneři a poskytovatelé služeb (například Google Analytics). Na tento sběr dat nemáme žádný vliv. Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů služby MailChimp. Rovněž upozorňujeme na možnost vyjádření nesouhlasu se shromažďováním dat za účelem reklamy na webových stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro Evropskou unii).

Výpověď/Odvolání souhlasu: Příjem našeho informačního bulletinu můžete kdykoli ukončit, tj. zrušit souhlas. Současně vyprší váš souhlas s odesíláním prostřednictvím služby MailChimp a statistickou analýzou. Samostatné zušení souhlasu se zasíláním prostřednictvím služby MailChimp nebo se statistickým vyhodnocením není bohužel možné. Odkaz na zrušení odběru informačního bulletinu najdete na konci každého informačního bulletinu. Aby bylo odhlášení účinné, musí být zasláno společnosti POSCH Gesellschaft m.b.H. Nevznikají žádné další náklady, kromě nákladů na přenos. Kontaktní údaje pro odhlášení odběru najdete v části Impressum. Odhlášením se vaše e-mailová adresa vymaže.

Právní základy nařízení o ochraně osobních údajů: V souladu s ustanovením nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, vás informujeme, že souhlas se zasíláním e-mailových adres se řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 GDPR a § 7 odst. 2 č. 3 nebo odst. 3 UWG (zákon o nekalé soutěži). Použití poskytovatele poštovních služeb MailChimp, provádění statistických zjišťování a analýz, jakož i protokolování procesu přihlášení je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme zájem o používání uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekáváním našich uživatelů.

Dále upozorňujeme, že budoucímu zpracování vašich osobních údajů můžete v souladu se zákonnými ustanoveními podle čl. 21 GDPR kdykoli odporovat. Námitka může být učiněna zejména proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Informace o ochraně osobních údajů na platformách sociálních médií

Pro aktivní komunikaci s našimi zákazníky & zájemci využíváme také platformy sociálních médií. Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete na příslušných platformách:

Facebook | YouTube | Instagram

Informace, opravy, blokování a vymazání údajů

Máte právo na informace o vašich uložených údajích, jakož i právo na opravu a vymazání.

Vyberte si svůj region

Nabídka společnosti POSCH se může v různých regionech lišit. Při správném výběru vždy dostanete dostupné výrobky a vybavení.

Dotaz na produkt
Moje údaje
Oslovení
Contact
Jak vás můžeme kontaktovat?
Abychom vám mohli co nejlépe poradit a v případě dotazů vás kontaktovat, uveďte nám prosím své telefonní číslo

* Povinné pole

Můj požadavek
Objednávka katalogu
Moje údaje
Delivery

How would you like to receive the catalogue?

Confirmation

* Povinné pole